Oggenddiens 29  Maart Die Erediens word waargeneem deur ds. Christo Swanepoel. Aangesien ons nou in die lydenstyd van Jesus is sal ons in die volgende weke D.V. die Skriflesing en boodskappe rondom hierdie onderwerp fokus. Sondagoggend se oordenking kom uit Matteus 20:17-28 Tema: Jesus se lyding roep jou op tot opoffering en diens in Sy koninkryk. Die lyding van Jesus. Die ambisie van die mens. Die opoffering van die gelowige. https://youtu.be/X7UsngACRFY

Oggenddiens 5  April Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Matteus 20:17-34 Teks: Matteus 20:34 Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle Hom gevolg. Tema: Jesus se lyding bring bevryding vir diegene wat Sy barmhartigheid soek in nood. Hoofpunte: 1. Die lyding van Jesus. 2. Die nood van die mens. 3. Die bevryding van Jesus. https://youtu.be/pMREHymjMp4

Erediens 10 April Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Markus 15:21-41 Teks: Gelese gedeelte Tema: God vra dat jy gelowig moet reageer op die kruisiging van Christus. 1. Die reaksie van die soldate. 2. Die reaksie van die verbygangers. 3. Die reaksie van die owerpriesters. 4. Die reaksie van die vroue. https://youtu.be/MpbLbvrCsAw

Oggenddiens 12  April Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Lukas 24:13-48 Teks: Lukas 24:25 Tema: Die opgestane Jesus vergesel sy volgelinge op hulle lewenspad. 1. Jesus se verskyning. 2. Jesus se onderrig. 3. Die gelowige se blye reaksie.  https://youtu.be/QK7AF3Fl1Y4

Oggenddiens 19 April Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Johannes 20:19-31 Teks: Johannes 20:28 En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” Tema: Jesus lei ‘n twyfelaar tot persoonlike geloof. Hoofpunte: Thomas se foute. Thomas se eise. Jesus se antwoord. https://youtu.be/0F_Q-oO-mkk

Oggenddiens 26  April Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Johannes 21:1-14 Teks: Gelese gedeelte Tema: Jesus Christus openbaar sy opstandingskrag in die alledaagse arbeid van mense. Waarheen die dissipels gaan. Wat die dissipels daar doen. Hoe Jesus homself openbaar. https://youtu.be/yrgYToG7Pa8

Oggenddiens 3 Mei Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Johannes 21:15-25 Teks: Johannes 21:15-17 Tema: Ware geloof in Jesus Christus vra selfverloënende diens en liefde Hoofpunte: Selfverloëning. Diens. Liefde.  https://youtu.be/kZpQE07_IQ8

Oggenddiens 10 Mei Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Psalm 1 Teks: Psalm 1:6 Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ʼn plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Tema: God belowe sukses aan diegene wat na Sy waarskuwings en raad luister. Hoofpunte: God se waarskuwings. God se raad. God se belofte. https://youtu.be/oTB5JYfPbQI

Oggenddiens 17 Mei Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Psalm 8 Teks: Hele Psalm Tema: God se heerlikheid straal uit Sy skepping deur Jesus Christus. Hoofpunte: God se glorie in Sy skepping. God se glorie in die mens. God se glorie in Sy seun. https://youtu.be/x-rlPDF1mSE

Oggenddiens 24 Mei Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Psalm 9 Teks: Psalm 9:9-11 Tema: God se kinders loof Hom vir Sy regverdige regering deur die eeue heen. Hoofpunte: God se verlossing in die verlede. God se regering in die hede. God se oordeel in die toekoms. https://youtu.be/iUjJGUZ4twc

Oggenddiens 31 Mei Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Psalm 14 Teks: Gelese Psalm (Kerkorde artikel 66) Tema: God verlos gevalle mense uit genade. Hoofpunte: 1. Die gevalle mens. 2. Die Heilige God.3. Die verloste volk. https://youtu.be/R6UdHB-hWxE

Oggenddiens 7 Junie Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 2:1-13 Teks: Handelinge 2:2 en 3 Skielik was daar ʼn geluid uit die hemel soos van ʼn geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Tema: God se Gees laat die Christelike gemeente uitbreek in ʼn loflike getuienis. Hoofpunte: Die tekens van die Pinksterdag. Die gebeure op Pinksterdag. Die doel van Pinksterdag. https://youtu.be/nRx04srZ2lY

Oggenddiens 14 Junie Die Erediens word gelei deur ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 3:1-10 Teks: Handelinge 3:6 Maar Petrus sê: “Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” Tema: God se genadige genesing van ʼn sondaarmens bring blye oorgawe en reaksie van baie. Hoofpunte: Die hartseerprentjie van die gevalle mens. Die kragtige ingrype van die genadige God. Die blye reaksie van die geneesde sondaar. Sing tuis saam: Psalm 147:2 en 7 https://youtu.be/-jTTfoVm0ZM

Oggenddiens 21 Junie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 3:11-26 Teks: Gelese gedeelte Tema: Die kerk van Christus bedien Sy wonder-verlossing deur prediking en voorbeeld. Hoofpunte: Die samestelling van die gehoor. Die inhoud van die prediking. Die voorbeeld van die apostels (kerk). Gepaste Psalm om saam te sing: Psalm 65:2 en 3 https://youtu.be/g61EtnQNIvw

Oggenddiens 28 Junie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 4:1-22 Teks: Gelese gedeelte Tema: Christus versterk Sy kerk teen vervolging en wêreldse trots met die waarheid van Sy woord. Hoofpunte: Die aanslag teen die kerk. Die strategie teen die kerk. Die weerstand van die kerk. Sing: Psalm 46:3 en 6 https://youtu.be/TOu5pYBdosY

Oggenddiens 5 Julie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 4:23-37 Teks: Gelese gedeelte Tema:In beproewing vind die gemeente hulle bemoediging en hulle vreugde in die Bron van hulle geloof. Hoofpunte: Die Bron van die geloof. Die bemoediging van die Here. Die vreugde van die gemeente. Sing: Psalm 2:6 https://youtu.be/vJbqM35ZF3s

Oggenddiens 12 Julie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 5:1-11 Teks: Gelese gedeelte Tema: God bewaar Sy kerk wanneer die waarheid van die Heilige Gees ondermyn word. Hoofpunte: Die ondermyning van die waarheid. Die blootlegging van die sonde. Die straf van die Heilige Gees. Sing: Psalm 36:1 en 3 https://youtu.be/01oMxx75LY0

Oggenddiens 19 Julie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 5:12-16 Teks: Handelinge 5:14 Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Tema: Die gemeente van Christus laat God se werk hier op aarde voortgaan met geloofskrag. Hoofpunte: Christus se werk word voortgesit. Die gesag waarmee die werk voortgaan. Die sukses waarmee die kerk werk. Sing: Psalm 91:1.3 (Totius beryming) https://youtu.be/nXPS0sLgy20

Oggenddiens 26 Julie Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 5:17-29 Teks: Gelese gedeelte Tema: God gebruik selfs die haat van sy kerk se vyande om Sy almag te openbaar. Hoofpunte: Die tussenkoms van God. Die opdrag van God. Die vereiste van God. Sing: Psalm 33:6 https://youtu.be/04T6FmFml5I

Oggenddiens 2 Augustus Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 6 Teks: Handelinge 6:7 Tema: God seën sy kerk deur dit te orden en dit te verdedig. Hoofpunte: God orden sy kerk. God seën sy kerk. God verdedig sy kerk. Sing: Skrifberyming 18-7:1 en 2 https://youtu.be/7ReKqdiwCcE

Oggenddiens 9 Augustus Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 7 Teks: Gelese hoofstuk Tema: Die boodskap van die Here se kerk, het soms traumatiese gevolge, as gevolg van die vyande van die Here se kerk. Hoofpunte: Die boodskap van die Here se kerk. Die vyande van die Here se kerk. Die resultaat vir die Here se kerk. Sing: Psalm 36:2 en 3 https://youtu.be/km69ysZgPZ8

Oggenddiens 16 Augustus Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 7:54 - 60 Teks: Handelinge 7:56 Tema: God kom haal sy kinders nadat hulle die wêreld in Sy verlossings-plan gewys het. Hoofpunte: Stefanus se vermaning. Die Sanhedrin se reaksie. God se openbaring. Sing: Skrifberyming 7-2:1 en 2 https://youtu.be/wHv10Z9zwY8

Oggenddiens 23 Augustus Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 8:1-25 Teks: Gelese gedeelte Tema: God kan selfs die vervolging en verstrooiing van Sy kerk gebruik om verkondiging en vernuwing te bewerkstellig. Hoofpunte: Die verstrooiing van die gemeente. Die verkondiging van Christus. Die vernuwing van die boodskap. Sing: Psalm 73:11 en 12 https://youtu.be/0M_97_Nywb0

Oggenddiens 30 Augustus Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Handelinge 8:26-40 Teks: Gelese gedeelte Tema: God se plan laat Sy kerk uitbrei na die uithoeke van die wêreld. Hoofpunte: God se plan is gereed. God se prediker wys die pad. Die mens se blye reaksie op die boodskap Sing: Psalm 97:1 https://youtu.be/ueP19vu0tQw

Oggenddiens 6 September Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Matteus 5:1-16 Teks: Matteus 5:13-16 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Tema: God leer die burgers van Sy koninkryk hoe om die goeie te bewaar en die kwaad te vermy. Hoofpunte: Koninkryksburgers word onderrig. Die goeie moet bewaar word. Die kwade moet uitgewys word. Sing: Psalm 27:1; Psalm 89:6; Psalm 100:1 https://youtu.be/ixiknUOGgZA

FaLang translation system by Faboba