Oggenddiens 4 April Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: Efesiërs 2:1-10 Teks: Efesiërs 2:4-6 H.K. Sondag 17 Tema: Christus se opstanding is ook my opstanding Hoofpunte: Christus se opstanding en my regverdigmaking. Christus se opstanding en my heiligmaking. Christus se opstanding en my heerlikmaking. Sing: Psalm 145:1, 2, 3; Skrifberyming 12-3:1, 2; Psalm 51:7; Psalm 118:12, 14; Psalm 71:1, 9, 14

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Aanddiens 4 April Die Erediens word gelei deur Ds. Lourens Venter. Lees: Openbaring 5:1-14 Teks: Openbaring 5:13 en 14 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.” Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Heidelbergse Kategismus: Sondag 52 Tema: Jesus Christus is ons Amen Sing: Psalm 99:1, 4 en 5; Psalm 61:1, 4 en 6; Skrifberyming 10-2; Skrifberyming 5-3:1, 4 en 5

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Oggenddiens 11 April Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: 1 Konings 17:10-24 Teks: 1 Konings 17:23 Toe bring Elia die kind van die bokamer af ondertoe en gee hom vir sy ma en sê: “Kyk! Jou seuntjie leef!” Tema: God bevestig die betekenis van Sy plan selfs aan hulle wat dit betwyfel en soek. Hoofpunte: Die twyfelaar (wat die betekenis van God se werk betwyfel en bevraagteken). Die dienskneg (wat die betekenis van God se werk soek en bely). Die Almagtige (wat die betekenis van Sy plan openbaar en bevestig). Sing: Psalm 36:2 en 3; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 40:4; Psalm 147:2 en 4; Skrifberyming 14-2:1

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Aanddiens 11 April Die Erediens word gelei deur Ds. Gerrit Kruger. Lees: Lukas 24:13-35 Teks: Lukas 24:16, 27 en 31 … maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Tema: Jesus lê die Bybel uit! Sing: Psalm 89-1:1 en 3; Lied 422:1-3; Psalm 107-1:1 en 10

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Oggenddiens 18 April Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: 1 Konings 18 Teks: 1 Konings 18:21 Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: “Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hóm; maar as dit Baäl is, volg hóm.” Tema: Die ware God ontmasker valse godsdiens deur gehoorsame oorgawe aan Sy verbondskinders te skenk. Hoofpunte: Die opkoms van valse godsdiens. Die vertoon van die valse godsdiens. Die gawe van ware godsdiens. Sing: Psalm 149:1 en 2; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 119:62 en 63; Psalm 105:5; Psalm 29:4 en 5; Skrifberyming 7-2:1 en 2

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Aanddiens 18 April Die Erediens word gelei deur Ds. Maarten van Helden. Lees: 1 Korintiërs 15:19 en Lukas 24:13-35 Teks: Lukas 24:21, 27 en 35 Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het. Tema: Om weer hoop te skep en moed te vat! Sing: Psalm 130:1, 3 en 4; Psalm 146:1, 2, 3 en 8; Psalm 4:3 en 4

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Oggenddiens 26 April Die Erediens word gelei deur Ds. Christo Swanepoel. Lees: 1 Konings 19 Teks: Gelese gedeelte Tema: Die Here versterk sy kind in 'n tyd van beproewing deur hom op sy roepings te wys. Hoofpunte: Die nadraai van Elia se oorwinning. Die beproewing in Elia se lewe. Die versterking van die Here in Elia se roeping. Sing: Psalm 82:1 en 6; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 102:1 en 8; Psalm 20:1 en 2; Psalm 68:9; Skrifberyming 15-7:4 en 5

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

FaLang translation system by Faboba