Die Reeks word Waargeneem Deur Ds Christo Swanepoel

Hierdie Audio grepe bevat net die skriflesing en die Preek.

1. Openbaring 1:1-20. Teks Openbaring 1:1-3

Tema: Die geheimenis van die komende God’s ryk en die belewenis van die strydende kerk.

Hoofpunte: 1 Die kerk wat verkondig. 2 God wat openbaar. 3 Die mens wat reageer.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

2. Openbaring 3. Teks Openbaring 3:7-13

Tema: God gee aan ‘n nederige gemeente die krag om te oorwin.

Hoofpunte: ‘n Karakter om te bewonder. 2 ‘n Krag om te begeer. 3 ‘n Kroon om te bereik.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

 

3. Openbaring 4. Teks Openbaring 4:1-11

Tema: ‘n troon wat skitter uit die hemel troos die gelowige wat worstewl in die strydende kerk.

Hoofpunte: 1 Die troon in die oop hemel. 2 Die troos vir die stydende kerk.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

4. Openbaring 5:1-14 Teks Openbaring 5:5

Tema: Die Middelaarskrag van Christus is sy kerk se enigste hoop.

Hoofpunte: 1 Die Middelaarskrag van Christus, 2 Die kerk se troos.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

5. Openbaring 6. Teks Openbaring 6:1-8

Tema: Die vier ruiters op pad na die einde.

Hoofpunte: Die vier ruiters. Die witte. Die rooie . Die swarte. Die vale.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

6. Openbaring 6. Teks Openbaring 6:9-17

Tema: Biddende kerk en ‘n strydende wereld.

Hoofpunte: 1. Die vyfde seel – biddende kerk. 2 Die sesde seel – sidderende wereld.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

7. Openbaring 7. Teks Openbaring 7:1-17

Tema: ‘n Belofte vir die kerk.

Hoofpunte:  1 Bewaring. 2 Verheerliking.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

8. Openbaring 8. Teks Openbaring 8:1-17.

Tema: God wreek die leiding van Sy uitverkorenis wat dag en nag tot Hom roep.

Hoofpunte:  1 Die geroep van die uitverkorenes. 2 God wreek  die lyding van Sy

uitverkorenes.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

9. Openbaring 9. Teks Openbaring 9:1-21.

Tema: God waarsku die die wereld met pyn en dood as Hy Satan en sy engele loslaat.

Hoofpunte: 1 Pyn uit die put van onheil. 2 Dood deur die verwoesting van die oorlog.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

10. Openbaring 10. Teks Openbaring 10:1-11.

Tema: Christus se wederkoms is ‘n geheimenis, maar tog ‘n feit wat roep op afwagting.

Hoofpunte:  1 Die geheimenis van die wederkoms. 2 Die feit van die wederkoms. 3 Die wekroep van die wederkoms.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

11. Openbaring 11:1-14. Teks Openbaring 11:1-14.

Tema: Die warew kerk getuig van die komende waarheid.

Hoofpunte: 1 Die ware kerk word afgemeet. 2 Die ware kerk se getuienis.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

12. Openbaring 11. Teks Openbaring 11:15-19.

Tema: Christus se finale oorwinningstog neem onder  lofsang ‘n aanvang.

Hoofpunte:  1 Lofsang van die Gesalfde. 2 Die finale beslissing. 3 Die laaste stryd begin.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

13. Openbaring 12:1-12 Teks Openbaring 12:1-12 

Tema: Christus en Sy kerk se oorwinning oor die draak.

Hoofpunte: 1 Die vrou en die draak. 2 Die kind en die draak. 3 Christus oorwin die draak.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

14. Openbaring 12:13-17 Teks Openbaring 12:13-17 

Tema: God bewaar Sy kerk te midde van satan se laaste styd.

Hoofpunte: 1 Satan se laaste poging. 2 God se bewarende hand.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

15. Openbaring 12:18 - 13:10 Teks Openbaring 13:1-10

Tema: God vra geloof en volharding van Sy kinders in die tydperk van die antichris.

Hoofpunte: 1 Die opkoms van die dier. 2 Die optrede van die dier. 3 Die reaksie van die gelowiges.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

16. Openbaring 13:11-18 Teks Openbaring 13:18

Tema: God ontmasker die valse profeet voor Sy kerk.

Hoofpunte: 1 Die valse Profeet. 2 Die valse boodskap. 3 Die vase boodskap ontmasker.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

17. Openbaring 14:1-5. Teks Openbaring 14:1-5 en Johannes 17:15-26.

Tema: God se heilige volk betree die hemel met ‘n nuwe lied.

Hoofpunte: 1 Wie is die heiliges? 2 Hoe klink die lied? 3 Hoe lyk die heiliges?

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

18. Openbaring 14:6-13. Teks Openbaring 14:6-13

Tema; God waarsku die mensdom finaal voor die wederkoms.

Hoofpunte: 1 Die eerste waarskuwing. 2 Die tweede waarskuwing. 3 Die derde waarskuwing.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

19. Openbaring 14:14-20. Teks Openbaring 14:14

Tema: Christus se wederkoms bring gelyktydig oordeel en bevryding.

Hoofpunte: 1 Die Een wat oes. 2 Die graanoes. 3 Die wynoes.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

20. Openbaring 15. Teks Openbaring 15:1-16;1

Tema: Bekeringstyd is verby wanneer God  sy verlosde volk uit wereld uitlei.

Hoofpunte: 1 God se volk word uitgelei. 2 God se torn word losgelaat. 3 God se oordeelsbevel word uitgereik.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

21. ·Openbaring 16. Teks Openbaring 16.

Tema: Waak! Totdat God uiteindelik die goddelose Babel laat val.

Hoofpunte: 1 Die Goddelose se omgewing stort in duie. 2 Die Goddelose se mag stort in duie. 3. Die Goddelose se stad stort in duie.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

22.· Openbaring 17. Teks Openbaring 17:8.

Tema: God ontmasker die verborge aanslag van die Anti-Chris vir Sy kerk.

Hoofpunte: 1 Babilon word ontmasker. 2 Babilon se strategie word ontmasker. 3 Die kerk word getroos.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

23. Openbaring 18. Teks Openbaring 18.

Tema: God, die Regter voer ‘n regsaak met die teenstanders van Sy kerk op aarde.

Hoofpunte: 1 Die klagstaat in die regsaak. 2 Die vonnis in die regsaak. 3 Die gevolge van die regsaak.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

24. Openbaring 19. Teks Openbaring 19:10

Tema: God se regverdigheid verseker ons van ‘n ewige bruilofsfees wat vir elke regverdige wag.

Hoofpunte: 1 God se regverdigheid. 2 Die bruilfsfees. 3 Die bruidspaar.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

25. Openbaring 19. Teks Openbaring 19:11-21

Tema: Christus se verskyning laat aardse mag en misleading verkrummel.

Hoofpunte: 1 Die Bruidegom verskyn. 2 Die vyande verdwyn

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

26. Openbaring 20. Teks Openbaring 20:1-10

Tema: Christus het die Satan vasgebind sodat die kerk Sy werk kan voltooi voor die laaste oordeel.

Hoofpunte: 1 Die Satan word gebind. 2 Die kerk gedy. 3 Die Satan geoordeel.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

27. Openbaring 20. Teks Openbaring 20:11-15, Mattheus 25:31-46.

Tema: God se laaste oordeel skei die skape van die bokke.

Hoofpunte: 1 Die voorbereiding vir die oordeel. 2 Die ondersoek vir die oordeel. 3 Die afloop van die oordeel.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

28. Openbaring 21. Teks Openbaring 21:1-8
Tema: God laat ‘n nuwe seisoen aanbreek waarin sy kinders vir ewig gaan woon.
Hoofpunte: 1 God se nuwe woning. 2 God se ewige seeninge. 3 God se ewige bewaring.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

29. Openbaring 21:9-27

Teks: Gelese gedeelte Tema: Die kerk skitter soos 'n nuwe stad wat God se heerlikheid van binne en van buite uitstraal. 

1.Die bruid verskyn soos 'n nuwe stad 2. Die gesig van die buitekant van die stad. 3. Die gesig van die binnekant van die stad. 

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

30. Openbaring 22 Teks Openbaring 22:1-5.

Tema: God se kinders leef en regeer saam met Hom in ewige heerlikheid.

Hoofpunte: 1 Die ewige lewe saam met God. 2 Die ewige oorvloed van God. 3 Die ewige diens aan God.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

31. Openbaring 22   Teks Openbaring 22:6-21

Tema: God sluit diebtye af deur die waarheid van die wederkoms te bevestig.

Hoofpunte: Die bevestiging van die waarheid deur: 1 die Engel, 2 Jeusus, en 3 die kerk.

Aflaai skakel -> (regs kliek "save as" om af te laai)

Druk E-Pos

FaLang translation system by Faboba