DIE GELOOFSBELYDENIS VAN ATHANASIUS

 1. Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou.
 2. As iemand dit nie heeltemaal ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan.
 3. Die algemene geloof is: Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid eer,
 4. sonder om die persone te vermeng of die wese te
 5. Want die person van die Vader is; ‘n ander, die van die Seun is ‘n ander, die van die Heilige Gees is ‘n ander.
 6. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid.
 7. Soos die Vader is, so ook is die Seun en ook die Heilige Gees.
 8. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige gees is ongeskape;
 9. onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun,onmeetlik is die Heilige Gees;
 10. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig.
 11. Nogtans is daar nie drie ewiges nie maar een Ewige,
 12. Net soos daar ook nie drie ongekapenes of drie onmeetlikes is nie maar een Ongeskapene en een Onmeetlike.
 13. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig;
 14. En tog is daar nie drie almagtiges nie maar een Almagtige.
 15. So ook is die Vader God, die seun God, die Heilige Gees God;
 16. En tog is daar nie drie gode nie maar een Gog.
 17. Net so is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here;
 18. En tog is daar nie drie heres nie maar een Here.
 19. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke Persoon afsonderlik God en Here te noem,
 20. Word ons ook deur die algemene geloof verbied on drie gode en heres te bely.
 21. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie;
 22. die Seun is deur die Vader aleen nie gemaak of geskep nie maar gegenereer;
 23. die Heilige Gees is deur die vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie maar gaan van Hulle uit.
 24. So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie; een Seun, nie drie seuns nie; een Heilige Gees, nie drie heilige geeste nie.
 25. En in hiedie Drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie,
 26. maar al drie Persone het gelyke ewigheid en is heeltemaal aan mekaar gelyk,
 27. sodat in alle opsigte, soos hierbo gese is, die Eenheid is in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid geeer moet word.
 28. Wie dus salig wil word, moet so oor die Drie-eenheid dink.
 29. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van in Here Jesus Christus moet glo.
 30. So is die regte geloof dan: Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God en mens is.
 31. Hy is God uit die wese van die Vader voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore;
 32. Volkome God, volkome mens met ‘n redelike siel en menslike vlees,
 33. Na die Godheid aan die Vader ge;yk, na die mensheid minder as die Vader.
 34. En alhoewel Hy God en mens is, is Hy nogtans nie twee nie maar een in Christus.
 35. Hy is een, nie deur die verandering van die Godheid in die vlees nie maar deur die aanneming van die mensheid in God.
 36. Hy is in alle opsigte een, nie deur die vermenging van die wese nie maar deur die eenheid van die Persoon.
 37. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus,
 38. Wat ter wille van ons saligheid gely het en berawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die derde dag het Hy uit die dood opgestaan,
 39. Na die hemel opgevaar en aan die regterhand van God, die almagtige Vader, gaan sit.
 40. Daarvandaan sal hy kom om die lewendes en dooies te oordeel.
 41. By Sy koms sal alle mense, met hulle ligame, opstaan
 42. En van hulle eie werke rekenskap gee.
 43. En die wat goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur.
 44. Dit is die ewige geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie.

Druk E-Pos

FaLang translation system by Faboba