Die Geloofsbelydenis van Nicea
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper vanhemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore.
Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het..
Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur diue Hielige Gees uit die maagd aria vlees geword; Hy het mens geword;
onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig;
Hy het gely en is begrawe.
Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan,
en Hy het na die hemel opgevaar.
Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel
Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Ons glo in die Heilge Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en de Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een, heilige algemene en apostoliese kerk.
Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ons vewwag die opstanding van die dooies
 en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

  

Druk E-Pos

FaLang translation system by Faboba