Botswana Sendinggroep www.botswanasending.co.za

Die Botswana Sendinggroep (BSG)is ʼn groep gemeentes en individue wat die sendingwerk onder die Boesmans in Botswana ondersteun.Hierdie ondersteuning word gedoen deur die bediening van die evangelie deur die Gereformeerde Kerk D´kar,in Botswana.

Die BSG se betrokkenheid behels onderandere finansiële steun,logistieke hulp,opleiding,sosiale programme,en ander projekte wat van tyd tot tyd aangepak word.Verskeie besoeke en uitreik geleenthede word gedoen.Die voltydse predikant wat die bediening behartig word ook begelei en bemoedig.

Daar word ook gebedsondersteuning deur voorbidding gedoen.

Die Here bou sy kerk onder die Boesmans in Botswana

Gereformeerde Kerk D´Kar.

Waar is dit geleë?

D’kar is ongeveer 40 kilometer van Gantsi oppad Maun toe geleë. Die pad is ook bekend as die Kalaharihoofweg na die Noorde en loop deur die plaas.

kaart.jpg

Hoe het dit begin?

Br. Henry Lück van Aranos wat diep in sy hart oortuig was van die sendingnood in hierdie gebied het ’n morg grond aan die Gereformeerde Kerk Aranos geskenk met die bepaling dat dit slegs vir sendingdoeleindes gebruik kan word.

Br. Dirk Jerling is as plaasbestuurder aangestel, en het die sendingwerk aan die gang gesit. In 1980 is ‘n nuwe gemeente is gestig en vier ouderlinge en twee diakens bevestig.

Kerk gebou.jpg

In Junie 1982 het ds. Braam Le Roux die beroep na die Gereformeerde Kerk D’kar aanvaar en konstruktiewe gemeentewerk is met oorgawe begin. Vanweë die groot armoede en werkloosheid is daar vanuit die sendingwerk ook met gemeenskapsontwikkelingsprojekte begin soos ‘n leerlooiery, naaldwerkklasse, ’n kleuterskool en stimulering van tradisionele Boesman kuns.

Ds. Le Roux het die Christelik Gereformeerde Kerke in Nederland genader om hulp. Broer Hessel Visser is uitgestuur en het reuse werk gedoen om ‘n ortografie te ontwikkel vir die Narotaal wat vandag orals deur Naros gebruik word. Vandag het die Naro-Boesmans hulle eie Nuwe Testament.

Ds. Jan Wessels is later gestuur om Ds. Braam le Roux en die kerkraad te help om nuwe sendingpunte te begin.

Omdat Aranos nie Ds. Braam le Roux se traktement langer kon voorsien nie en daar ook nie ander kerke in Suid-Afrika kon help nie, het hy met die hulp van verskeie donateurs as ’n tentmaker sendeling ’n verskeidenheid ontwikkelingshulpprojekte geïnisieer. Teen 1998 het die werk so uitgebrei dat hy na Shakawe verskuif het.

Teen die einde van 1998 is ds. Hendrik du Plessis vanaf die Gereformeerde Kerk Krokodilrivier na die Gereformeerde Kerk D’kar beroep. Ds. Gaobolelwe Ngakayaja wat in 2003 as artikel 8 predikant bevestig is, het vanweë sy ouderdom in 2019 sy emeritaat aanvaar.

Die Here maak steeds nuwe deure oop

Mettertyd het die kerkraad van D’kar (oorwegend Boesmans) tot die besef gekom dat ons ‘n roeping het om die Evangelie verder uit te dra. Vir jare was daar onder die Naro-Boesmans gearbei. Op verskeie nedersettings is daar nuwe Naro-gemeentes gestig, soos Tchabo, West-Hanahai, East-Hanahai, Tshobokwane en New Xanagas. Daaroor is die kerkraad saam met die gemeente hier diep dankbaar.

As vrug van geestelike groei het ’n bewoënheid ontwikkel om die goeie nuus van die Evangelie ook na ander Boesman kultuur- en taalgroepe, wat nog onbereikte groepe is, uit te dra.

Behalwe die Naros op wie daar tot dusver gekonsentreer is, het ons bewus geword van die Qgõo-taal. Dit verskil van Naro soos Russies van Afrikaans.

Die kerkraad het met ‘n inisiatief begin om vanuit D’kar ook na Bêre in die suide uit te reik. Vanaf Bêre is daar ‘n magdermenigte nedersettings om te bereik wanneer fondse dit toelaat. Die hele suidelike en die westelike gedeelte van Botswana lê braak waar die Boesmans bitter min die Evangelie hoor of indien wel, in ‘n uiters verdraaide vorm. Ons voel die roeping, om in elke nedersetting ten minste een persoon (ouderling) op te lei met die Evangelie, om soos ‘n lig in daardie donker area te skyn. Soos dit deur die Here se genade onder die Naros gewerk het kan dit ook onder Qgõo’s gebeur.

Nuwe skepsels in Christus (2 Kor 5:17)

Katkesasie indie kerk.jpgErediens in die kerk.jpg

 

Baie van die Qqõo mense is vasgevang in alkoholisme en sedeloosheid. Soos wat D’kar se kerkraad gedring word deur die liefde van Christus word die woorde van Jesus in Matteus 9:36-37 vir ons ook ’n realiteit: “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie.”Deur die jare het ons die wonder beleef, dat Naro mense wat volslae alkoholiste was en deur die Evangelie bereik is, t otaal nuwe mense geword het wat genees is van dronkenskap en sedeloosheid.

Dit is ‘n wonder wat voor jou oë afspeel. Ons kerkraad bestaan uit oud-alkoholiste wat nou al oor die dertig, veertig jaar nie ‘n druppel drink nie. Dit is wat die Here doen deur die Evangelie. Dit laat mens dink aan die bekende woorde: “Nature forms. Sin deforms. School informs, but only Christ transforms”, soos ons lees in 2 Korintiërs 5:17: “Hy wat in Christus is, is ‘n nuwe skepsel.”

In die noordooste van Botswana het ons ‘n bedieningspunt begin (Mababe). Boesmans daar praat weer ‘n ander taal. ‘n Ander wyk van D’kar is Motopi waar ons ‘n kerkgebou het. Deur die Here se genade het ons ‘n ouerpaar, br. Thys en sr. Dorette Cronjé wat die dienste daar vir ons behartig. Afstande is en sal altyd ‘n uitdaging in Botswana wees. Niks is hier naby nie. Vanaf D’kar na die verskillende bedieningspunte is daar honderde kilometers wat afgelê moet word. Vanaf D’kar na Grootlaagte (120 km) in ‘n noordwestelik rigting, Tchabo (120 km) in ‘n noordelike rigting, Bêre (140) in ‘n suidelike rigting, Mababe (367 km) in noordoostelike ringting en Motopi (333 km) in ‘n oostelike rigting.

Die kerkraad met Hendrik en 6 ouderlinge

 

Kerkraad.png

 ’n Beroep om saam met ons te stry

Toe Jesus met ‘n bewoë hart na die skares gekyk het, was sy opdrag aan die dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Die werk hier in Botswana is enorm groot. Dit strek oor ‘n gebied so groot soos die ou Transvaal. Sonder die ondersteuning van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika sou die werk hier vir ons onmoontlik gewees het. Ter wille van die uitbreiding van die Koninkryk van ons Here Jesus Christus pleit ons by gemeentes in Suid-Afrika om betrokke te raak. Ons versoek julle dan dringend, in die Naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom: Stry saam met ons deur vir ons te bid (Rm 15:30).

 Die Gemeente Profiel

88% van die lidmate se moedertaal is Naro(Boesmans).Daar is ook natuurlik baie wat Tshwane magtig is.

Predikant: Ds Hendrik du Plessis.

Lidmate: Belydend 127 (32 mans en 95 vroue)

Kerkraad: 6 ouderlinge en 2 Diakens

Kinders: +_100. Graag 9 kinders is 15 en belydenisklas is 8.

 Bediening

Soos in enige gemeente word daar elke sondag oggend ʼn erediens gehou.Na die erediens kom die kinders bymekaar vir katkisasie in hulle onderskeie klasse.Daar is vir elke klas ʼn katigeet wat die lesse vir die dag behandel.

Standerd 7 Katkesasie.jpg  Standaard 7 Katkisasieklas

  • Kleintjies Katkesasie.jpg  Katkisasieklassie vir die kleintjies.

  • Onder die boom in die verte is daar ook n groep.

Daar word ook bediening gedoen in die buitwyke van D´Kar deur die ouderlinge en of Ds Hendrik asook emeritus predikant Ds Gaobolelwe.

ʼn Paar keer per jaar word Motopi besoek deur Ds Hendrik en ʼn ouderling of 2. Tydens die besoek word daar nagmaal bedien deur Ds Hendrik en waar nodig kinders gedoop en belydenis van geloof afgelê.

 

Kindersbymotopi.jpgSr Dorette Cronje.jpg

 

Kinders by Motopi saam met Sr Dorette Cronjé.

 

Bank besonderhede:

FNB Modimolle

Rekening naam: Die Botswane Sendinggroep van die R M .

Rekening No: 62112 7699 08

Takkode: 260247

e-mail bevestiging na : Du Plessis, Gerhardus Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Druk E-Pos

FaLang translation system by Faboba