Jaarprogram Oktober 2019

 

Tot 1950 was die gebied ten Suide van Pretoria tot by Kemptonpark deel van die Gereformeerde Kerk Pretoria, die kerk in Kerkstraat, Pretoria by baie bekend as Oom Paul se Kerk. Die gemeente het in 1953 afgestig. Die Gereformeerde Kerk Lyttelton was tot 1966 bekend as die Gereformeerde Kerk Pretoria-Suid. Die kerkgebou is deur die argitek Johan de Ridder ontwerp. Lees meer die geskiedenis van die gemeente.
Deur die jare het die gemeente daarin geslaag om sy plattelandse karakter te behou. Dit is 'n tuiste vir oud en jonk. GK Lyttelton hou gereeld byeenkomste ter uitbouing van die gemeenskap van die gelowiges. Daar is die jaarlikse basaar, die dopperparlement se kamp vir die jong werkendes, die gemeentekamp in September, potjiekos kompetisie in Februarie, die diakens se snoekbraai en die Bybelstudies op Dinsdagoggende en Donderdagaande. Een maal per jaar gaan die Silwerkrone op 'n weeklange wegbreek nam Falon Glen. Dit is 'n geleentheid wat groot belangstelling lok en daar word weke vooraf daaroor gekoukus. 


Die kerkgebou is op die hoek van Stasiestraat en Monumentlaan in Lyttelton Manor, Centurion. Eredienste vind winter en somer om 09:00 en 18:00 plaas.

Ons pastoriegpaar is Ds Christo en mev Griet Swanepoel. Ds Swanepoel het voorheen in die GK Messina en Nylstrom gedien en is sedert 2 Augustus 2009 die leraar by Lyttelton. Die Gk Lyttelton bedien die volgende gebiede in Centurion: Doringkloof; Lyttelton; Hennopspark; Bronberrik; Al die Zwartkops uitbreidings; Die Hoewes; Centurion Stad; Highveld; Centurion Gholf Landgoed, Pierre van Ryneveld en Olifantsfontein. 

IMG 1286Katkisasie bly een van die hoekstene van ons Gereformeerde Etos en die nuwe katkisasie kurrikulum soos ontwikkel deur ARSO onder leiding van die Deputate vir Katkisasie van die Gereformeerde Kerke is aan die begin van die 2012 skooljaar by Lyttelton implementeer. Lyttelton heg groot waarde aan die opvoeding van die kinders in die Gereformeerde tradisie. Die kinders van ons gemeentelede is vir ons belangrik en ons aanvaar die verantwoordelikheid om te help grootmaak van ons verondskinders met liefde. Spesiale aandag word gegee aan veral die voorskoolse outjies. Die ouers van GK Lyttelton neem aktief deel aan die katkisasie.

 

 

 

Gemeentekamp te Savannah Lodge

Ons jaarlikse kamp vind volgende naweek 11, 12 en 13 Oktober plaas. Kontak gerus vir Hardus du Plessis vir meer inligting by 071 330 4579

Preke komende Sondag 13 Oktober 2019

Oggenddiens 

 

Die Erediens word waargeneem deur Teologiese student Riaan Anderson.

Lees: Psalm 24:1-10

Teks: Psalm 24:1 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here,

Tema: Alles behoort aan die HERE. Eer Hom as jou Koning!

Sing: Psalm 84:1, 3 en 6; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 119:1, 6 en 7; Psalm 24:1 en 2; Psalm 24:3, 4 en 5.

Aanddiens

Die Erediens word vanaand waargeneem deur Proponent Paul Maritz.

Lees: Jesaja 45:1-8     

Teks: Jesaja 45:5 en 6 Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie.

Tema: God openbaar Homself as soewerein en getrou – ken Hom so!

Sing: Psalm 33:1; Psalm 8:1, 3 en 4; Skrifberyming 10-2; Psalm 84:1

FaLang translation system by Faboba