Tot 1950 was die gebied ten Suide van Pretoria tot by Kemptonpark deel van die Gereformeerde Kerk Pretoria, die kerk in Kerkstraat, Pretoria by baie bekend as Oom Paul se Kerk. Die gemeente het in 1953 afgestig. Die Gereformeerde Kerk Lyttelton was tot 1966 bekend as die Gereformeerde Kerk Pretoria-Suid. Die kerkgebou is deur die argitek Johan de Ridder ontwerp. Lees meer die geskiedenis van die gemeente.
Deur die jare het die gemeente daarin geslaag om sy plattelandse karakter te behou. Dit is 'n tuiste vir oud en jonk. GK Lyttelton hou gereeld byeenkomste ter uitbouing van die gemeenskap van die gelowiges. Daar is die jaarlikse basaar, die dopperparlement se kamp vir die jong werkendes, die gemeentekamp in September, potjiekos kompetisie in Februarie, die diakens se snoekbraai en die Bybelstudies op Dinsdagoggende en Donderdagaande. Een maal per jaar gaan die Silwerkrone op 'n weeklange wegbreek nam Falon Glen. Dit is 'n geleentheid wat groot belangstelling lok en daar word weke vooraf daaroor gekoukus. 


Die kerkgebou is op die hoek van Stasiestraat en Monumentlaan in Lyttelton Manor, Centurion. Eredienste vind winter en somer om 09:00 en 18:00 plaas.

Ons pastoriegpaar is Ds Christo en mev Griet Swanepoel. Ds Swanepoel het voorheen in die GK Messina en Nylstrom gedien en is sedert 2 Augustus 2009 die leraar by Lyttelton. Die Gk Lyttelton bedien die volgende gebiede in Centurion: Doringkloof; Lyttelton; Hennopspark; Bronberrik; Al die Zwartkops uitbreidings; Die Hoewes; Centurion Stad; Highveld; Centurion Gholf Landgoed, Pierre van Ryneveld en Olifantsfontein. 

IMG 1286Katkisasie bly een van die hoekstene van ons Gereformeerde Etos en die nuwe katkisasie kurrikulum soos ontwikkel deur ARSO onder leiding van die Deputate vir Katkisasie van die Gereformeerde Kerke is aan die begin van die 2012 skooljaar by Lyttelton implementeer. Lyttelton heg groot waarde aan die opvoeding van die kinders in die Gereformeerde tradisie. Die kinders van ons gemeentelede is vir ons belangrik en ons aanvaar die verantwoordelikheid om te help grootmaak van ons verondskinders met liefde. Spesiale aandag word gegee aan veral die voorskoolse outjies. Die ouers van GK Lyttelton neem aktief deel aan die katkisasie.

 

 Kersprogram Sondag 24 November voor die oggenddiens.

Lidmate word gevra om reeds teen 08h30 jou sitplek in te neem.

 

Preke komende Sondag  10 November 2019

Nagmaalsdiens 

 

Die Erediens word waargeneem deur ds. Christo Swanepoel.

Lees: Openbaring 21:1-8

Teks: Openbaring 21:6 Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.

Tema: God laat ʼn nuwe seisoen aanbreek waarin Hy en sy kinders verewig gaan woon.

Hoofpunte:

  1. God se nuwe woning.
  2. God se ewige seëninge.
  3. God se ewige bewaring.

Sing: Psalm 92:1 en 6; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 119:3 en 7; Psalm 23:3; Psalm 116:1-; Skrifberyming 18-7:1 en 12

Aanddiens

Die Erediens word vanaand waargeneem deur ds. Christo Swanepoel.

Lees: Genesis 15

Teks: Genesis 15:17 Hy het vir Abram gesê: “Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting.”

Heidelbergse Kategismus: Sondag 8  

Tema: God troos ons deur die verborge waarheid van die Drie-eenheid.

  1. ʼn Groot verborgenheid.
  2. ʼn Besliste waarheid.
  3. ʼn Ryke troos.

Sing: Psalm 33:3; Psalm 25:7; Skrifberyming 10-2; Psalm 105:2 en 3

FaLang translation system by Faboba